# سرمایه_گذاری_مشترک

نگاهی بر انواع قرادادهای اقتصادی

·           توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم ·           تعیین مشارکت محلی و مساوی ·           تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قرار ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 5 بازدید