اطلاعیه

با توجه به استقبال گسترده دانشجویان محترم به منظور چاپ مقالات پژوهشی ایشان در مجله بررسی های مدیریتی و استفاده از امتیازات بعدی (کسب نمره به منظور اضافه شدن به نمره پایان نامه تحصیلی و نیز امتیاز جهت مصاحبه آزمون دکتری تخصصی) و در خواست ایشان به منظور آگاهی از آخرین تغییرات در ساختار و فرایند چاپ مقاله، به اطلاع می رساند ضوابط ارسال مقاله در قسمت فراخوان مقاله درج گردیده است. همچنین فرایند داوری و چاپ مقالات بدین صورت است که مقالات دریافتی توسط سردبیر مجله مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید، برای داوری نهایی به دو نفر از اعضای هیئت علمی ارجاع می گردد.

در نهایت مقالات ممکن است تحت داوری اساتید ذیل الذکر و یا داوران دیگر قرار گیرد:

- دکتر پیمان غفاری آشتیانی (مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد اراک)

- دکتر مجید زنجیردار (مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

- دکتر نادره السادات نجفی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

- دکتر سید عباس نجفی زاده (مدیر گروه کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

- دکتر شراره رخشان (کارشناس اقتصادی مرکز آمار ایران)

/ 0 نظر / 90 بازدید