روز دانشجو تبلور دانش، تلاش، همدلی و احترام است. امیدوارم با تاکید بر این چهار بعد بتوانیم ایران عزیزمان رو آباد کنیم.

روز دانشجو بر دانشجویان عزیزم مبارک

/ 0 نظر / 32 بازدید