فراخوان پذیرش مقاله

فصلنامه "پژوهش های کاربردی مدیریت بازار" ، اقدام به پذیرش و انتشار مقالات اصیل و نوآوری می نماید که دیدگاه هایی کاربردی در حوزه های زیر دارند: 

- مدیریت عمومی 

- مدیریت کسب و کار 

- مدیریت بازرگانی و بازاریابی 

- امور اقتصادی و مالی 

- علوم اجتماعی 

و سایر حوزه های مرتبط 

اندیشمندان و پژوهشگران ارجمند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.jammr.ir مراجعه نموده و یا با ایمیل manuscript.jammr@gmail.com  در ارتباط باشند. 

/ 1 نظر / 41 بازدید