نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

برفراز قله علم مدیریت ایران

دانشگاه صنعتی شریف

 

ارائه مقاله "شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک" در قالب سخنرانی

برای دانشمندان مدیریت سراسر کشور و اساتید بین المللی

توسط استاد علی ایرانمنش

پنج شنبه 1390/09/10

دریافت برنامه کنفرانس 

/ 0 نظر / 38 بازدید