کمی بیشتر از مدیریت بازرگانی

چگونگی تنظيم رزومه شغلی
نویسنده : علی ایرانمنش - ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۱
 

امروه نوشتن هر نوع تغيير شغلي و بيان حرفه‌هاي كوتاه مدت در يك رزومه خيلي خوشايند نيست . مشاغل كوتاه مدت كه ممكن است يك كار قراردادي و ياكارهاي ثابت باشند گاهي نگرش منفي را در استخدام كنندگان باعث مي شوند .
در اينجا توصيه هايي براي نوشتن يك رزومه در زماني كه شما تجربه هاي كوته مدت كاري در گذشته داشته ايد ارائه مي دهيم :
-
دروغ نگوييد
اولين قانون مهم بر اي تقاضاي يك شغل اين است كه هيچ گاه در مورد شغل هاي قبلي خود دروغ نگوييد . اگر شما اطلاعات دقيق و درست در مورد كارهايي كه تابه حال انجام داده ايد را درپوشه اي قراردهيد و آن را براي رسيدگي در اختيار استخدام كنندگان بگذاريد ،اطلاعات شما بيشتر مورد اعتبار است . هيچ چيز وحشتناك تر از آن نيست كه به شما شغلي را پيشنهاد كنند و دقيقا هنگامي كه مي خواهيد آن را شروع كنيد ،كارفرما با بررسي كردن كامل گذشته شما آن پيشنهاد را لغو كند .

-
بدگويي نكنيد
دومين قانون هنگامي كه در خواست يك شغل مي كنيد اين است كه هيچ وقت از شركت يا كار فرمايان قبلي خود بدنگوييد . بدگويي كردن باعث ايجاد يك احساس منفي در مصاحبه شما يا تغيير نظر استخدام كنندگان نسبت به شما خواهد شد و مطمئن باشيد با اين روش هيچ‌گاه موفق به يافتن شغل مورد نظرتان نخواهد شد . عقايد منفي رابراي خودتان نگه داريد .

-
چشم پوشي كردن
در اين قانون ،راههاي زيادي وجود دارد تا بتوانيد نگراني استخدام كنندگان را نسبت به وضعيت هاي كاري كوتاه مدت در رزومه‌تان كاهش دهيد . يك روش موثر چشم پوشي از نوشتن بعضي از دوره‌هاي كوتاه مدت شغلي دررزومه است . البته اين هميشه بهترين راه حل نيست ،ولي يك راه ممكن براي جلوگيري از نگرش غلط كارفرمايان نسبت به شما است .
اگر از شما خواسته شد كه فاصله زماني در استخدام‌هاي قبلي را توضيح دهيد مي توانيد براي آنها شرح دهيد كه كاركوتاه مدت قراردادي تاثير در تجربيات شغلي شما نداشته و نگذاشته است ، بنابراين ثبت آن را در رزومه تان ضروري ندانستيد .

-
اشاره به وضعيت هاي قراردادي
در مشاغل كوتاه مدت قراردادي به راحتي مي توانيد توضيح دهيد كه هدف شما بيشتر كسب تجربه در يك وضعيت متفاوت بوده و يا چون هميشه بايد كاري مي كرديد اين وقعيتي بود كه درآن زمان خاص در دسترستان بوده است .
همچنين در توجيه مورد دوم مي‌توانيد وضعيت خود را در مورد تكلف افراد خانواده‌تان ذكر كنيد و اينكه درآن زمان خاص به خاطر مسئوليتي كه نسبت به خانواده داشتيد انجام آن كار را قبول كرديد .
هرچند كه توضيح دادن مشاغل كوتاه مدت قراردادي بهترين راه نيست ولي به شما اين امكان را مي دهد كه بالقوه بودن خود را به استخدام كنندگان ثابت كنيد و نشان دهيد كه هميشه ودرهر حالتي مشتاق وحاضر براي هركاري كه به شما داده مي شود هستيد و هر آنچه به شما سپرده مي شود انجام مي دهيد .

-
اشاره به شغل هاي ثابت
هرچند توضيح اين گونه شغل ها سخت است ولي گاهي ذكر بعضي از آن ها ودلايل ترك كردن آن مشاغل لازم است . دلايلي از قبيل فعاليتهاي غير قانوني ،نامناسب بودن محيط كاري ومسائلي از اين نوع دلايلي منطقي است كه هركارفرما آن را مي‌فهمد و خواهد پذيرفت . در اين زمينه نيازي نيست توضيح كاملي بدهيد و همه چيز را روشن و آشكار بيان كنيد. تنها اشاره به اين نكات كافي خواهد بود .
همچنين مي توانيد چنين بيان كنيد : بعد از ارزيابي روش كاري آن شركت به اين نتيجه رسيدم كه آنها در شش ماه آينده ورشكست خواهند شد ( از نظرمالي دچار مشكل خواهند شد ) ،يا كارتيمي در آن شركت به گونه اي نبود كه با نگرش هاي من منطبق باشد ،يا مسئوليت هاي شغلي من با حقوقي كه دريافت مي كردم هماهنگ نبود ويا نتوانستم در وضعيت‌هايي كه جايگاه شغلي و وظايف من مشخص نبود همكاري داشته باشم ( كاري كنم )
در تمام اين موارد بايد نوع پرسشي كه از شما مي شود را مورد ارزيابي قراردهيد وبهترين دلايلي را كه براي ترك كردن آن شركت داشته ايد را كه بيشترين ثبات و كمترين حالت محكوم كردن ومهاجم بودن را دارا است ارائه دهيد .
براي تصميم خود در تمام مصاحبه ها دلايل ثابت و محكمي را كه داريد به استخدام كنندگان توضيح دهيد . دقت داشته باشيد كه يك كارفرما يا مدير ممكن است درباره شركت هاي ديگر هم اطلاعات داشته باشد .

منبع :سايت مدير