کمی بیشتر از مدیریت بازرگانی

نگاهی بر انواع قرادادهای اقتصادی
نویسنده : علی ایرانمنش - ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
 

BOT

 

در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یک پروژه را برای یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده، تامین مالی می کند و انجام می دهد تا  نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن شود. کلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجددا به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسؤولیتی به شریک ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم کنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله ازBOT  نیازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شریک مناسب و اتخاذ یک روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل زیر را انجام دهند: